Welkom op de homepage van Voerman Producties

Muziek en meer

Aan het werk

Medio mei 2003 is Voerman Producties opgericht door Hans Voerman. Er is getracht de diversiteit aan activiteiten in deze pagina’s te rubriceren, maar laat duidelijk zijn dat dagelijks nieuwe projecten en ideeën verder uitgedacht en uitgewerkt worden, zodat deze webpagina nooit 100% up-to-date blijkt te zijn.

Voerman Producties

Hans Voerman is reeds sinds lange tijd werkzaam binnen de vele aspecten die de muziekwereld kent. Na voltooiing van zijn beide conservatorium studies is hij werkzaam geweest op vele verschillende terreinen hiervan.