Aan het werk

Muziek en meer

Medio mei 2003 is Voerman Producties opgericht door Hans Voerman. Er is getracht de diversiteit aan activiteiten in deze pagina’s te rubriceren, maar laat duidelijk zijn dat dagelijks nieuwe projecten en ideeën verder uitgedacht en uitgewerkt worden, zodat deze webpagina nooit 100% up-to-date blijkt te zijn.

Hans Voerman is reeds sinds lange tijd werkzaam binnen de vele aspecten die de muziekwereld kent. Na voltooiing van zijn beide conservatorium studies is hij werkzaam geweest op vele verschillende terreinen hiervan. Hopelijk doet de informatie op deze site bij u het vertrouwen opwekken een serieuze, kundige en muzikale partner te hebben gevonden in Voerman Producties.